Welcome to KSRJ-UK

Kirant Sampang Rai Jumlekha UK

a non-profit organization of Sampang tribe residing in UK

Get Started

About

Know More About Us

“Kirant Sampang Rai Jumlekha” is a non-profit, non-governmental, linguistic organization that is dedicated to preserving its indigenous language, scripture, and social norms and values like all other linguistic organizations do. Sampang is one of the popular languages among the various languages of Kirant Rai people. Places namely Banspani, Khartamcha, Phedi, Patheka, and Kharmi located in the northern part of Khotang district of Nepal are the native home of the Sampang people.

Learn More

साम्पाङ्ग राईहरुको आदिम थलो दिक्तेल जिल्लाको पूर्व-उतारी भेगको खार्मी, बस्पानी, पाथेका, खार्तम्छा र फेदी ग, बि,स,हरु हुन्। यसलाई पाखाबाश फेदी पनि भानिन्छा। यसैगरी रावाखोला बाट ३०० बर्सा अगाडि भोजपुरको साम्पाङ्ग , ताप्लेजुङ् ,पच्थार, इलम, झापा, मोरङ्, सुन्सारी र उदयपुर आदिमा पनि आइ बसोबास गर्दै आयेकछन। यस समुदयाको मिठक हरु जानास्रोत आनुसार हाल बस्पानी, खोक्मा, ताप्खोला र वानामाखोलाको संगम स्थल पर्ने ठुलो चप्लेटी-साम्फेलुङ्लाई खिम आर्थत घारको रुपमा मानि बसोबास गर्दै आएको थिए साम्पाङ्ग हरु।

Notice Board

There is no any notice now.

Contact

Contact Us

Location:

Call: